24. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
3. 7. 2019 - 11:00
soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 23. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 20. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane