24. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
17. 7. 2019 - 13:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV- 1K) – druga obravnava, EPA 635-VIII,

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1A) - druga obravnava, EPA 684-VIII,

 

3. Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2018 in Finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2019, EPA 649-VIII,

 

4. Poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2018, EPA 686-VIII,

 

5. Pobude in vprašanja

 

6. Potrditev zapisnika 23. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane