24. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
15. 1. 2021 - 10:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPrestavitev_in_razsiritev*


Predlog dnevnega reda:

1. Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva EPA 1528-VIII

 

2. Zakon o nagradi Zlata čebela 1554-VIII

 

2.A  Poročilo o delu Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2020  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

3. Potrditev zapisnikov 23. redne in 8. izredne seje komisije

 

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane