24. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
29. 1. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019–junij 2020, EPA 347-VIII, EU U 910

 

2. Poročilo o Srečanju predsednikov odborov za zadeve Evropske unije v okviru Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC),Dunaj, 18. - 20.11. 2018

 

3. Potrditev zapisnika 23. seje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Copyright 2018, Vse pravice pridržane