24. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
1. 7. 2019 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPredlog_za_razsiritev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 22. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Zaključki posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegovega vpliva na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračun

 

3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o minimalni plači – zakonodajna iniciativa

 

4. Predlog zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I) – nujni postopek, EPA 656-VIII  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane