24. seja Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
16. 7. 2020 - 12:00
soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. (Ne)uresničevanje izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 61/17) oz. ukrepa umetniški delež̌ v javnih investicijskih projektih 

- Pobudo državnega svetnika Janoša Kerna ste prejeli po elektronski pošti.

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/17.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane