25. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
10. 6. 2020 - 11:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 24. redne, 12. in 13. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 30. sejo Državnega sveta

 

3. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane