25. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
26. 2. 2020 - 12:00
soba 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 26. sejo Državnega sveta

 

3. Poročilo o delu Interesne skupine za leto 2019

 

4. Razno

a. Poziv članom Državnega sveta glede imenovanja predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije

b. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane