25. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
20. 3. 2019 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 22., 23. in 24. seje ter 3. izredne seje interesne skupine

2. Priprava na 16. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane