25. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
16. 9. 2019 - 16:00
soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 21. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane