25. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
4. 9. 2019 - 15:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B) - druga obravnava, EPA 685-VIII,

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F) - druga obravnava, EPA 691-VIII,

 

3. Letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. 2018 , EPA 735-VIII,

 

4. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2019 v obdobju januar–junij, EPA 738-VIII,

 

5. Pobude in vprašanja

 

6. Potrditev zapisnika 24. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane