25. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
17. 7. 2019 - 14:30
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 23. in 24. redne ter 4. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H) – druga obravnava, EPA 683-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-C) – druga obravnava, EPA 648-VIII

 

4. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018, EPA 652-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane