25. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
22. 5. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPrestavitev_25._seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu (ZOI-1A) - skrajšani postopek, 0528 - VIII

 

2. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 (ReNPPZK19–23), EPA 0562 - VIII 

 

3.  Potrditev zapisnikov 19., 20., 21. in 22. seje Komisije za državno ureditev

 

4.   Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane