26. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
16. 9. 2020 - 11:30
soba 110/I, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje interesne skupine.

 

2. Priprava na 32. sejo Državnega sveta.

 

3. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane