26. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
10. 4. 2019 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 25. seje interesne skupine

 

2. Pobuda za dopolnitve Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije

 

3. Priprava na 17. sejo Državnega sveta

 

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane