26. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
15. 10. 2019 - 15:00
soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 25. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 22. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane