26. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
19. 3. 2021 - 10:00
v dvorani Državnega sveta ali prek apikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, skrajšani postopek, EPA 1682 – VIII– kot zainteresirana komisija

 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, skrajšani postopek, EPA 1699 - VIII

 

3. Odgovor v zvezi z izvajanjem prodaje gozdnih lesnih sortimentov družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. na svetniško vprašanje Branka Tomažiča glede količin posekanega lesa v državnih gozdovih in dobave lesa slovenskim žagarjem

 

4. Potrditev zapisnika 25. seje komisije

 

5. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane