26. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
9. 9. 2020 - 12:00
velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

SklicRazširitev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), EPA 1328-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju  proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021(ZIPRS2021-A) - nujni postopek, EPA 1327-VIII

 

3. Način vodenja sej komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane