26. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
19. 2. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani, EPA 402-VIII

 

2. Predlog zakona o ratifikaciji Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani, EPA 403-VIII

 

3. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK, EPA 404-VIII

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane