26. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
19. 6. 2019 - 14:00
soba 212/II na Šubičevi 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2018, EPA 616-VIII

 

2. Letno poročilo o delu Policije za leto 2018, EPA 618-VIII 

 

3. Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja

 

4.   Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane