26. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
25. 3. 2019 - 14:00
velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

SklicPredlog za umik


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B) – druga obravnava, EPA 400-VIII *PREDLOG ZA UMIK

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A) - skrajšani postopek, EPA 414-VIII

 

3. Potrditev zapisnikov 22., 23., 24. in 25 seje ter 1. izredne seje komisije

 

4. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane