27. seja Državnega sveta Republike Slovenije - ODPOVED

Tiskalniku prijazna oblika
18. 3. 2020 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPreložitev sejeODPOVED


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnika 26. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F) – skrajšani postopek, EPA 959-VIII

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1A) – skrajšani postopek, EPA 1000 - VIII

 

5. Predlog Pobude za dopolnitev Ustave Republike Slovenije s pravico do prehranske varnosti

 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - zakonodajna iniciativa

 

7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih uslužbencih - zakonodajna iniciativa

 

8. Predlog zakona o spremembi Gradbenega zakona - zakonodajna iniciativa

 

9. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2019

 

10. Imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike   Slovenije

 

11. Zahteva za dovoljenje glede nadaljevanja kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta Borisa Popoviča (Opr.št. VII K 44508/2014)

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane