27. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
14. 10. 2020 - 11:30
soba 110/II, stavba parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 26. redne seje interesne skupine.

2. Priprava na 33. sejo Državnega sveta.

Vprašanji in pobuda državnega svetnika Igorja Antauerja v zvezi s postopkom izdaje soglasja Zavoda RS za zaposlovanje v postopku pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo

3. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane