27. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
12. 11. 2019 - 15:00
soba 110/II, stavba parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 26. redne in 2. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 23. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane