27. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
9. 10. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicPredlog za razsiritevDodatno vabljeniDodatno_vabljeni1Predlog za razširitev1


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020), EPA 795-VIII

 

2. Predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021), EPA 796-VIII

 

3. Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021)-nujni postopek, EPA 794-VIII

 

4. Predlog Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021)-nujni postopek, EPA 797-VIII  

 

5. Predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (RZ2018), EPA 781-VIII

 

6. Pobude in vprašanja

 

7. Potrditev zapisnikov 25. in 26. redne seje komisije

 

8. Obravnava problematike financiranja izgradnje 3. razvojne osi *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

* PREDLOG ZA RAZŠIRITEV1:

- Predlog zakona o spremembah in o dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), nujni postopek, EPA 814-VIII

 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkovpravnih oseb (ZDDPO-2R), nujni postopek, EPA 810-VIII

 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku(ZDavP-2M), nujni postopek, EPA 812-VIII

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička ododsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A), nujni postopek, EPA 809-VIII

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane