27. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
26. 3. 2021 - 11:00
v dvorani Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Načrt za okrevanje in odpornost – kot zainteresirana komisija

 

1A. Pobuda za obravnavo Problematike vzdrževanja vodnega režima na področju Ljubljanskega barja – položaj kmetov, lastnikov zemljišč pri oblikovanju in določanju ukrepov upravljanja za to področje *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2. Potrditev zapisnika 26. seje komisije

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane