27. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport,

Tiskalniku prijazna oblika
30. 9. 2020 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 25. seje komisije

 

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen-A), EPA 1273-VIII - skrajšani postopek

 

3. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane