27. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
5. 3. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPredlog za razširitev


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Tožba Republike Slovenije proti Republiki Hrvaški po 259. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije pred Sodiščem Evropske unije - informacija o poteku postopka

 

1. A Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije, EPA 438-VIII, EU U 917. *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2. Izjava o dvodomnosti

 

3. Poročilo o srečanju predsednikov odborov za zadeve Evropske unije v okviru COSAC, Bukarešta, 20. in 21. 1. 2019

 

4. Potrditev zapisnikov 25. in 26. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane