27. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
25. 9. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 26. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Predlog zapisnika

 

2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B) -  skrajšani postopek, EPA 765-VIII

 

3. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2018, EPA 759-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane