27. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
4. 9. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-A), skrajšani postopek, 682 - VIII

 

2. Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2017 in 2018, EPA 669 - VIII

 

3. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2018 in Ocena  stanja za leto 2018, 625 - VIII 

 

4. Potrditev zapisnikov 23., 24., 25. in 26. redne seje in 4. izredne seje Komisije   za državno ureditev

 

5.   Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane