27. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
15. 4. 2019 - 14:00
velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Osmo Letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019, EPA 488-VIII

 

2. Obravnava predlogov za nujne spremembe Stanovanjskega zakona  

 

3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu (Zlet-E) – skrajšani postopek, EPA 466- VIII

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane