28. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
11. 11. 2020 - 11:30
v sobi 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana. in preko sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje interesne skupine.

 

2. Priprava na 34. sejo Državnega sveta.

 

3. Razno

- Predlog Pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu

Copyright 2018, Vse pravice pridržane