28. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
10. 6. 2020 - 11:00
soba 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 25. in 27. redne seje in 5., 6. in 7. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 30. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane