28. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
25. 9. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-C), skrajšani postopek, EPA 706-VIII  

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), druga obravnava, EPA 703-VIII

 

3.  Potrditev zapisnikov 27. redne seje in 5. izredne seje Komisije za državno ureditev

4.     Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane