28. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
24. 10. 2019 - 12:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo Banke Slovenije 2018 z letnim obračunom Banke Slovenije 2018(računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila, in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2019, EPA 808-VIII,

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-E) - druga obravnava, EPA 784-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O), druga obravnava, EPA 785-VIII – KOT ZAINTERESIRANO DELOVNO TELO 

 

Komisija bo 2. in 3. točko dnevnega reda ob 13. uri obravnavala skupaj s Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane