28. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
26. 4. 2021 - 10:00
v dvorani Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F) – druga obravnava, EPA 1773-VIII (št. 322-01-4/2021)

 

2. Potrditev zapisnika 27. seje komisije

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane