28. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
18. 11. 2020 - 12:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 26. in 27. seje komisije

 

2. Predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI), EPA 1380-VIII - druga obravnava

 

3. Osnutek pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane