28. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
12. 3. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam, EPA 433-VIII, EU U 916

 

2. Potrditev zapisnika 6. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane