29. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
8. 12. 2021 - 10:00
veliki salon /I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic,Predlog za razširitev*


                                                                  

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP-A), EPA 2332-VIII.

 

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 (ZIUPGT-A) - skrajšani postopek, EPA 2294-VIII  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane