29. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
13. 5. 2020 - 13:00
prek sistema CISCO Webex (na daljavo) ali na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta

SklicPredlog za umik*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnikov 28. redne, 12. izredne (3. korespondenčne), 13. izredne in 14. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

 

a. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede ponovnega zagona gospodarstva  

    Predlog sklepa

 

b. Pobuda_državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za podaljšanje rokov za poročanje in izvajanje nacionalnih in mednarodnih projektov na vseh področjih, še posebej pa na področju kulture, znanosti, visokega šolstva, izobraževanja in športa 

  Predlog sklepa

 

c. Pobudi državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa  glede priprave okoljevarstvenih ukrepov v okviru gradbene zakonodaje in ukrepov za strokovno varovanje okolja  - priloga

   Predlog sklepa - priloga

 

d. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata  v zvezi z upravičenostjo delovnih invalidov, zaposlenih za krajši delovni čas, do kriznega dodatka v skladu s 33. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Predlog sklepa

 

e. Pobuda državnega svetnika Janoša Kerna v zvezi z dodatnimi interventnimi ukrepi za normalizacijo delovanja kulturnega sektorja in organiziranega športa po koncu epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

Predlog_sklepa

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - zakonodajna iniciativa

 

​4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih uslužbencih - zakonodajna iniciativa  *PREDLOG ZA UMIK

 

5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Finančni položaj slovenskih občin

 

6. Priprave na volitve predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta

Copyright 2018, Vse pravice pridržane