29. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
9. 12. 2020 - 11:30
v sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana. in preko sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje in 14. izredne seje interesne skupine.

 

2. Priprava na 35. sejo Državnega sveta.

 

3. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane