29. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
22. 1. 2020 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 28. seje interesne skupine

2. Poročilo o delu Interesne skupine delojemalcev za leto 2019

3. Priprava na 25. sejo Državnega sveta

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane