29. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
1. 7. 2020 - 12:00
soba 314/III, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 28. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 31. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane