29. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
22. 1. 2020 - 11:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 28. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 25. sejo Državnega sveta

3. Poročilo o delu Interesne skupine negospodarskih dejavnosti v 2019

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane