29. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
2. 10. 2019 - 14:00
sejna soba 209/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-C), skrajšani postopek, EPA 706-VIII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), druga obravnava, EPA 716 - VIII

3. Predlog Zakona o Državnem zboru (ZDZ), druga obravnava, EPA 715 - VIII

4. Predlog zakona o spremembi Kazenskega zakonika – zakonodajna iniciativa

5. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti – zakonodajna iniciativa

6. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane