29. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
5. 11. 2019 - 11:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L) - skrajšani postopek, EPA 674-VIII

 

2. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2018, EPA 801-VIII

 

3. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritvah za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2019, EPA 807-VIII  

 

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane