29. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
14. 5. 2021 - 10:00
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah, 1829 - VIII

 

2. Problematika neučinkovitega sistema zavarovanja kmetijske proizvodnje pred naravnimi nesrečami (pozeba, suša, toča in podobno)

 

3. Potrditev zapisnika 28. seje komisije

 

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane