29. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
3. 12. 2020 - 12:00
prek sistema CISCO Webex

SklicPredlog za_razsiritev*, Predlog za razširitev2**


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 28. seje komisije

 

1a. Potrditev zapisnika 6. izredne seje komisije  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G), EPA 1441-VIII - skrajšani postopek

 

3. Problematika financiranja Slovenske tiskovne agencije   **PREDLOG ZA RAZŠIRITEV2

Copyright 2018, Vse pravice pridržane