29. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
24. 10. 2019 - 13:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic_1


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-E) - druga obravnava, EPA 784-VIII – KOT ZAINTERESIRANO DELOVNO TELO

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O) - druga obravnava, EPA 785-VIII

 

* * *

 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide bo 1. in 2. točko dnevnega reda obravnavala skupaj s Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane