29. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
6. 5. 2019 - 16:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-B)  – nujni postopek, EPA 542-VIII

 

2. Potrditev zapisnikov 26. in 27. seje komisije

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane